Innskráning í Karellen
12. 12. 2023
Ný lög um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna tóku gildi 1. janúar 2022. Markmiðið laganna er að tryggja að börn og forsjáraðilar fái rétta aðstoð, á réttum tíma, frá réttum aðilum, því öll börn á Íslandi eiga rétt á þeirri þjónustu sem þau þurfa þegar á þarf að halda. Í gegnum tíðina hefur reynst fjölskyldum flókið að fá aðstoð við hæfi og vita hvert eigi að leita eftir henni. Nýju laganna er að ráða bót þar á.

Á Barnabóli höfum við ætíð starfað eftir meginreglu 1. sem er “börn og foreldrar” þar sem segir skýrt að : okkar sé að virða og viðurkenna ólíkar þarfir aldurshópa, kynja og einstaklinga. Skólanum ber einnig að virða valfrelsi og ólíkan áhuga barna og hlúa á víðfeðman hátt að velgengni allra.

Eins segir: “Öll börn eru sérþarfabörn – en þurfi barn sérstaka aðstoð eða sérstök úrræði vegna þroskastöðu, hegðunar eða aðstæðna sinna að öðru leyti, metur skól
inn með foreldrum hvernig staðið skuli að slíkri aðstoð. Engin ein leið er rétt, heldur ráða þarfir barnsins ferðinni samkvæmt mati þeirra sérfræðinga sem að málinu koma og úrslitavaldið er hjá foreldrum.”

Þannig mætti færa rök fyrir því að Hjallastefnan hafi verið búin að taka stór skref í þágu farsældar barna fyrir hartnær 30 árum, en með löggjöfinni ættum við að vera enn lengra komin hvað varðar samstarf við aðra sérfræðinga og fagfólk sem starfa með börnum og ungmennum. Þröskuldum á að fækka.

Fjölskyldum og börnum sem þurfa snemmtækan stuðning er tryggður aðgangur að tengilið í nærumhverfi barnsins, svo sem í leikskóla eða grunnskóla. Tengiliður veitir upplýsingar og leiðbeiningar um þjónustu og stuðlar að því að börn og forsjáraðilar hafi aðgang að þjónustu án hindrana. Til að óska eftir samþættri þjónustu geta börn, ungmenni og forsjáraðilar haft samband við tengilið skólans.

Tengiliður Barnabóls er: Lilja G. Ingólfsdóttir ling@hjalli.is S:8953809
© 2016 - Karellen